Met muziektheater zoekt Zwaan naar de verbinding met het publiek om, soms zware, thema’s op een luchtige manier over te brengen, om daarmee haar publiek aan het denken te zetten, maar vooral met elkaar in gesprek te brengen.

Bij Urtica begeleiden Boaz Boele en ik een traject om met de deelnemers op een informele en toegankelijke manier de …

Een theatervoorstelling over voltooid leven. Het gaat over mensen die naar wegen zoeken hun leven en levenseinde te realiseren, vaak …

‘Van zessen klaar’ (2016) is een voorstelling die gaat over werk en wat er met je gebeurt als je lang …

‘Aan de bak’ is een voorstelling n.a.v. de nieuwe Participatiewet en de participatiesamenleving door mensen van Wedeo en mensen met …

‘Burgerzin’ probeert te begrijpen waarom de één niet ziet wat de ander ziet en waar al die waarheden toe leiden …

‘Een ander mens’ is een voorstelling door mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel. In samenwerking met Stichting ’t Zwerk van regisseur Jos Spijkers …

‘Spek en Bonen’ is een voorstelling over onvermoede talenten van kwetsbare mensen. Over mee willen en moeten doen op de …

‘Mensen zoals wij’ is een portret van mensen die buiten de boot vallen en die (weer) mee willen doen aan …

In ‘Tussen vier muren’ spelen gedetineerden uit Veenhuizen, samen met spelers van de toneelverenging E-poi, een voorstelling over hun leven …