Theater door mensen die -op welke manier dan ook- buiten of naast onze maatschappij staan.

Voor Stichting ’t Zwerk werk ik samen met Jos Spijkers en ontwikkelen we documentair theater met specifieke doelgroepen. Zo waren er voorstellingen met dementerenden (2009), met gedetineerden (2011-2013), de voorstelling ‘Een ander mens’ met spelers met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en diverse voorstellingen met mensen die verbonden zijn aan de sociale werkplaats Laborijn (voorheen Wedeo) in Doetinchem. De voorstellingen spelen vaak door het hele land, op congressen en symposia, ter illustratie van maatschappelijke problemen.

In ‘Het einde van het leven’ wordt de laatste fase bespreekbaar en invoelbaar gemaakt; met confronterende verhalen over je eenzaam en onmachtig voelen en waardig willen sterven.

In samenwerking met Stichting ’t Zwerk van regisseur Jos Spijkers.


‘Van zessen klaar’ (2016) is een voorstelling die gaat over werk en wat er met je gebeurt als je lang werkloos bent of werkt met een beperking. Over marktwaarde en eigenwaarde. Die laat zien wat werk (en werkloosheid) met mensen doet. Wie deze mensen zijn en wat ze elke dag opnieuw motiveert.

De voorstelling wordt gespeeld door theatergroep Laborijn, een gezelschap dat bestaat uit mensen met een bijstandsuitkering en een WSW-dienstverbands; ik verzorgde de muzikale begeleiding. De voorstelling was op verschillende plekken in het land te zien. Zo speelden wij op onder meer op symposia en congressen. Klik hier voor een impressie.

In samenwerking met Stichting ’t Zwerk van regisseur Jos Spijker.

‘Aan de bak’ is een voorstelling n.a.v. de nieuwe Participatiewet en de participatiesamenleving door mensen van Wedeo en mensen met een uitkering.

In samenwerking met Stichting ’t Zwerk van regisseur Jos Spijkers.

‘Burgerzin’ probeert te begrijpen waarom de één niet ziet wat de ander ziet en waar al die waarheden toe leiden. Het is een voorstelling over de vluchtelingenproblematiek en gaat over hoe we omgaan met feiten, emoties en beeldvorming.

In samenwerking met Stichting ’t Zwerk van regisseur Jos Spijkers.

‘Een nader mens’ is een voorstelling door mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel.

In samenwerking met Stichting ’t Zwerk van regisseur Jos Spijkers.

‘Spek en Bonen’ is een voorstelling over onvermoede talenten van kwetsbare mensen. Over mee willen en moeten doen op de arbeidsmarkt. Om de moed te hebben om onvolmaakt te zijn. De zin en onzin van succesvol zijn.

In samenwerking met Stichting ’t Zwerk van regisseur Jos Spijkers.

‘Mensen zoals wij’ is een portret van mensen die buiten de boot vallen en die (weer) mee willen doen aan de samenleving, maar waar de samenleving niet op zit te wachten.

In samenwerking met GGNet en Iriszorg, een productie van Stichting ’t Zwerk van regisseur Jos Spijkers.

In ‘Tussen vier muren’ spelen gedetineerden uit Veenhuizen maken en spelen, samen met spelers van de toneelverenging E-poi, een voorstelling over hun leven in de gevangenis. Over hoe wij van buitenaf en zij van binnen uit tegen gedetineerd zijn aankijken.

In samenwerking met Stichting ’t Zwerk van regisseur Jos Spijkers.