Theater door mensen die -op welke manier dan ook- buiten of naast onze maatschappij staan.

In de periode 2009 tot 2020 heb ik samen met Jos Spijkers voor Stichting ’t Zwerk: we ontwikkelden we documentair theater met specifieke doelgroepen. Zo waren er voorstellingen met dementerenden (2009), met gedetineerden (2011-2013), de voorstelling ‘Een ander mens’ met spelers met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en diverse voorstellingen met mensen die verbonden zijn aan de sociale werkplaats Laborijn (voorheen Wedeo) in Doetinchem. De voorstellingen spelen vaak door het hele land, op congressen en symposia, ter illustratie van maatschappelijke problemen.

Momenteel doe ik dit op projectbasis, o.a. bij Urtica.

Bij Urtica begeleiden Boaz Boele en ik een traject om met de deelnemers op een informele en toegankelijke manier de …

Een theatervoorstelling over voltooid leven. Het gaat over mensen die naar wegen zoeken hun leven en levenseinde te realiseren, vaak …

‘Van zessen klaar’ (2016) is een voorstelling die gaat over werk en wat er met je gebeurt als je lang …

‘Aan de bak’ is een voorstelling n.a.v. de nieuwe Participatiewet en de participatiesamenleving door mensen van Wedeo en mensen met …

‘Burgerzin’ probeert te begrijpen waarom de één niet ziet wat de ander ziet en waar al die waarheden toe leiden …

‘Een ander mens’ is een voorstelling door mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel. In samenwerking met Stichting ’t Zwerk van regisseur Jos Spijkers …

‘Spek en Bonen’ is een voorstelling over onvermoede talenten van kwetsbare mensen. Over mee willen en moeten doen op de …

‘Mensen zoals wij’ is een portret van mensen die buiten de boot vallen en die (weer) mee willen doen aan …

In ‘Tussen vier muren’ spelen gedetineerden uit Veenhuizen, samen met spelers van de toneelverenging E-poi, een voorstelling over hun leven …